บริษัทต่างๆ ต้องการเดินสายกระบวนการทางธุรกิจใหม่

Hamish Brewer, CEO #JDA ทั่วทั้งองค์กร… ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสานความต้องการ
Stewart McCutcheon, CIO, Nalco – ประหยัดทุนด้านเครือข่ายไปแล้ว 20-30 ล้านดอลลาร์ด้วย JDA #JDAFOCUS11

Stewart McCutcheon, CIO, Nalco ร่วมมือกับ#JDA เพื่อส่งมอบฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มมูลค่าทุก 2-4 สัปดาห์ ฟังก์ชันการทำงานของ JDA ILab มีความสำคัญ

สะท้อนวันที่ 1 #jdafocus11 – JDA เป็นผู้นำด้วยแอปพลิเคชันซัพพลายเชน ระบบนิเวศของพันธมิตรที่ขยายตัว และความเป็นผู้นำทางความคิดแนวดิ่ง
ภาพสะท้อนวันที่ 1 #jdafocus11 – แอปพลิเคชัน i2 และทรัพย์สินทางปัญญาประสบความสำเร็จในการผสมผสานจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมเข้ากับ DNA ของ JDA

STORES Media กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ของ National Retail Federation (NRF) รายงานเกี่ยวกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ในวงกว้างที่ผู้ค้าปลีกต้องเผชิญ@Storesmedia

#JDAFOCUS11, CEO Brewer กล่าวว่าอุตสาหกรรมกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยน: ความคาดหวังของผู้บริโภค, ความคลาดเคลื่อนของอุปสงค์/อุปทาน, ความผันผวนของราคา

O’Marah ของ Gartner #jdaFOCUS11 ในหัวข้อ New Game for Supply Chain: ทำให้เป็นทางการ/จัดตั้งองค์กร SC ที่รายงานต่อ CEO ไม่ใช่ฝ่ายผลิตNikki Baird ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการค้าปลีก@nikkibaird

กลยุทธ์การทำงานร่วมกันของ Lowe: พูดคุยกับผู้ขายเกี่ยวกับมากกว่าแค่ราคา เรื่องราวที่ยอดเยี่ยม #JDAFOCUS11ผู้สื่อข่าวสามารถติดตามและเชื่อมต่อกับ JDA ได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้:

ทวิตเตอร์: www.twitter.com/JDASoftwareเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/JDASoftwareGrouLinkedIn: www.linkedin.com/company/JDA-SoftwarYouTube: www.youtube.com/user/JDASoftwarSlideShare: www.slideshare.net/JDASoftwarเกี่ยวกับ JDA Software Group, Inc.

JDA ® Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company ®เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การขายสินค้า และการกำหนดราคาที่เป็นเลิศทั่วโลก JDA ให้อำนาจแก่บริษัทกว่า 6,000 แห่งทุกขนาดในการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยเพิ่มควา

มสามารถในการทำกำไรและบรรลุผลลัพธ์ที่แท้จริงในอุตสาหกรรมการผลิตแบบแยกส่วนและแบบกระบวนการ การกระจายสินค้าแบบค้าส่ง การขนส่ง การค้าปลีก

และบริการ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่วัสดุไปจนถึงผู้บริโภค JDA ใช้ประโยชน์จากมรดกอันทรงพลังและทุนความรู้ของผู้นำตลาดที่ได้มาซึ่งรวมถึง i2 Technologies ® , Manugistics ®, E3 ® , Intactix ®และArthur ® ตัวเลือกบริการที่หลากหลายของ JDA ซึ่งส่งผ่าน JDA ® Private Cloud ช่วยให้ลูกค้าได้รับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น ใช้เวลาในการสร้างมูลค่าอย่างรวดเร็ว ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ลดลง และการสนับสนุนด้านเทคนิคและการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการ เรียน รู้เพิ่มเติม โปรดไปที่www.jda.com หรืออีเมลinfo@jda.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากบทบัญญัติด้านการให้ความคุ้มครองของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 โดยทั่วไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะมาพร้อมกับคำต่างๆ เช่น “สามารถ” “จะ” “รับประกัน ” “ช่วยเหลือ”

“เปิดใช้งาน” และ “คาดหวัง” และคำอื่นๆ ที่มีความหมายแฝงที่คาดการณ์ล่วงหน้า ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไ

ม่จำกัดเพียง ความคิดเห็นที่ว่าโซลูชันของ JDA สามารถให้ประโยชน์บางอย่างแก่ลูกค้าได้ การเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (a) โซลูชันของเราอาจไม่ทำงานตามที่เราคาดไว้; (b) อาจมีปัญหาในการใช้งานและการรวมระบ

บที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันของเรา; และ (c) ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดเป็นระยะ ๆ ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรามีอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เนื่องจากความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ JDA ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ที่จะ (และปฏิเสธ

ความรับผิดชอบใด ๆ ดังกล่าวโดยชัดแจ้ง) ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ

ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ JDA ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ที่จะ (และปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ดังกล่าวโดยชัดแจ้ง) ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอ

ย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ JDA ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ที่จะ (และปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ดังกล่าวโดยชัดแจ้ง) ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ

“JDA” เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ JDA Software Group, Inc. ชื่อทางการค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่อ้างถึงในเอกสารนี้โดยใช้ชื่อ “JDA” เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินของ JDA Software Group, Inc.ผู้สร้างบริษัทแห่กันเข้าร่วมการประชุม Tech Investor Conference เป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์พลังงาน สะท้อนถึงกิจกรรมของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค

16 พฤษภาคม 2554 10:39 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกMCLEAN, เวอร์จิเนีย–( BUSINESS WIRE )– วันนี้ Mid-Atlantic Venture Association (MAVA) ได้ปิด การประชุม Capital Connection ’11 ประจำปี ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วยการลงทะเบียนมากกว่า 900 ราย

จากการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ได้แก่ Capital Connection และ TechBUZZ ในปีนี้ ทำลายสถิติการเข้าร่วมที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ปี 1999 มีบริษัทเทคโนโลยี 64 แห่งจัดแสดงงานระหว่าง 2 งานตลอด 2 วัน และมีผู้ประกอบการรายอื่นเข้าร่วมอีกหลายร้อยราย

“Twitter จะมุ่งเน้นไปที่มือถือในอีกห้าปีข้างหน้า เป้าหมายของเราคือการมองไม่เห็น แต่อยู่ทุกที่”ทวีตนี้วิทยากรคนสำคัญ Biz Stone ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ในร้านสำหรับยักษ์โซเชียลมีเดียระดับโลกในอนาคต “Twitter จะมุ่งเน้นไปที่มือถือในอีกห้าปีข้างหน้า เป้าหมายของเ

ราคือการมองไม่เห็น แต่อยู่ทุกที่” สโตนยังบอกกับห้องของนักลงทุนและผู้ประกอบการด้วยว่า “เพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม พวกเขาต้องเต็มใจที่จะล้มเหลวอย่างงดงาม”

นอกจากผู้เข้าร่วมประชุม 900 คนแล้ว ยังมีผู้คนอีกหลายพันคนบน Twitter, Facebook และ LinkedIn ที่ติดตามการโพสต์และการอัปเดตที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ปริมาณการเข้าชมความคิดเห็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงพลังงานและข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปันโดยนักประดิษฐ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม

“การประชุมประจำปีสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานและเชิงบวกในบรรยากาศการลงทุน รายชื่อบริษัทที่น่าประทับใจของเราทั่วทั้งเวทีและภาคส่วน และการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน บ่งชี้ว่าตลาดกำลังพลิกผัน” จูเลีย สไปเซอร์ กรรมการบริหารของ MAVA กล่าว “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความตื่นเต้นและพลังของ TechBUZZ ใหม่ของปีนี้ ซึ่งออกแบบมาสำหรับบริษัทระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะ”

Capital Connection นำหน้าด้วย TechBUZZ การประชุมครึ่งวันสำหรับนักลงทุนรายย่อยและบริษัทระยะเริ่มต้น บริษัทต่างๆ ได้รับเลือกจากกลุ่มผู้สมัครเพื่อนำเสนอการเสนอขายอย่างรวดเร็วเป็นเวลาสี่นาทีต่อห้องที่มีนักลงทุนและผู้สร้างบริษัทจำนวน 300 คน

ผู้เล่นตัวจริงของ Capital Connection ได้แก่ Tucker Carlson ผู้ร่วมก่อตั้ง The Daily Caller, Jonathan Grayer อดีต CEO ของ Kaplan, Paul DePodesta รองประธานฝ่ายพัฒนาผู้เล่นของ The New York Mets และบุคคลสำคัญในหนังสือ Moneyball: The Art of ของ Michael Lewis ชนะเกมที่ไม่ยุติธรรม

การประชุมในปีนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยคณะนักลงทุนชั้นนำซึ่งเป็นตัวแทนของทุกระยะของเงินทุน การอภิปรายซึ่งดำเนินรายการโดย Russ Garland บรรณาธิการของ VentureWire รวมถึง Patrick Kerins กรรมการผู้จัดการ NEA; Nigel Morris หุ้นส่วนผู้จัดการ QED Investors, Ashton Newhall

หุ้นส่วน Greensprings Associates และ Bob Smith กรรมการผู้จัดการ JMI Equity ผู้ร่วมอภิปรายอภิปรายในห้องประชุมที่มีแต่กลุ่มผู้สร้างบริษัทและผู้ประกอบการที่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มที่ส่งผลต่อความพร้อมในการจัดหาเงินทุนที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการสร้างบริษัทที่มีการเติบโตสูง – ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาบริษัทCapital Connection TMและ MAVA

Capital Connection ดำเนินการมากว่า 20 ปีรวบรวมชุมชนบริษัทผู้ประกอบการและพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อช่วยเพิ่มการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจ ผู้นำความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและรัฐบาลจะแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของพวกเขา ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในทุกระดับการเติบโต ซึ่งแสดงความสามารถของตนต่อผู้ชมทั่วประเทศทั้งนักลงทุน ที่ปรึกษา คู่ค้า และผู้ประกอบการในงานลงนามประจำปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไป

ที่www.capitalconnection.org. ประธานร่วมของ Capital Connection ’11 ได้แก่ Carter Griffin หุ้นส่วนทั่วไป Updata Partners Deric Emry หุ้นส่วนทั่วไป ABS Capital Partners และ Sever Totia หัวหน้า Edison Ventures

Mid-Atlantic Venture Associationเป็นตัวแทนของแหล่งทุน ผู้ประกอบการ และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบ MAVA นำเสนอโปรแกรม ข้อมูล และฟอรัมที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการเติบโตของบริษัท อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมความร่วมมือ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ นักลงทุน พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และลูกค้า สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม โปรดไปที่www.mava.orgThe

101 Network ของ DIRECTV กลายเป็น Audience Network ในวันที่ 1 มิถุนายนชื่อใหม่ รูปลักษณ์ใหม่ โลโก้ใหม่บน Tap สำหรับเครือข่ายการเขียนโปรแกรมดั้งเดิมของ DIRECTV

16 พฤษภาคม 2554 10:27 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกเอล เซกันโด, แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )–ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน The 101 Network ของ DIRECTV จะเปลี่ยนตัวเองเป็น Audience Network และกลายเป็น บ้านหลังใหม่สำหรับรายการพิเศษของ DIRECTV ซึ่งรวมถึงความบันเทิงที่ชาญฉลาดและกล้าหาญที่สุดทางโทรทัศน์ . Audience Network จะเข้าถึงได้ในบ้าน 19.4 ล้านหลังในช่องหมายเลข 239

“DIRECTV เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์เพียงรายเดียวที่ให้บริการช่องความบันเทิงคุณภาพระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และชื่อใหม่นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรากำลังดำเนินการนี้เพื่อใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชม DIRECTV ตามกลุ่มประชากรของเรา ”

ทวีตนี้เครือข่ายแบรนด์ใหม่จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของ DIRECTV ในการให้บริการสมาชิกด้วยรายการระดับพรีเมียมที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว การเปลี่ยนชื่อและรูปลักษณ์ใหม่จะเปิดตัวไม่นานก่อนซีซั่นใหม่ของDamagesและจะรวมการออกอากาศครั้งใหม่และจะได้รับการสนับสนุนจากแคมเปญการตลาดที่แข็งแกร่งซึ่งรวมถึงการออกอากาศ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

Derek Chang รองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์เนื้อหาและการพัฒนาของ DIRECTV กล่าวว่า “เราใช้เวลาหกปีที่ผ่านมาสร้างเครือข่ายนี้ให้เป็นสิ่งที่พิเศษมาก “DIRECTV เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์เพียงรายเดียวที่ให้บริการช่องความบันเทิงคุณภาพระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และชื่อใหม่นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรากำลังดำเนินการนี้เพื่อใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชม DIRECTV ตามกลุ่มประชากรของเรา

ในปี 2549 DIRECTV เข้าสู่เวทีการเขียนโปรแกรมต้นฉบับด้วยCD USAซีรีส์การแสดงดนตรีหนึ่งชั่วโมงรายสัปดาห์ที่มีศิลปินเพลงที่ร้อนแรงที่สุดของวันโดยอิงจากCD UK ยอดฮิตของสห ราช อาณาจักร ในปี 2550 DIRECTV ได้นำละครกลางวันเรื่อง Passions ของ NBC มาใช้ และผลิตตอนพิเศษที่เ

ป็นต้นฉบับของละครที่คัดสรรมาอย่างดี และในปี 2551 DIRECTV ได้เปลี่ยนแนวโทรทัศน์โดยร่วมมือกับ NBC เพื่อผลิตและออกอากาศเพิ่มเติมอีกสามซีซันของซีรีส์ Friday Night Lightsที่ชนะรางวัลเอมมี่

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เครือข่ายนี้กลายเป็นที่รู้จักจากรายการวิทยุกีฬาที่เผยแพร่ทั่วประเทศในเวอร์ชันโทรทัศน์อย่างThe Dan Patrick Show ซึ่งมอบชีวิตใหม่ให้กับรายการที่ได้รับคำชมเชยจากนักวิจารณ์ ( Friday Night Lights , Damages ) ซึ่งเปลี่ยนผู้ชมชาวอเมริกันให้หันมาสนใจรายการคุณภาพจาก

ประเทศอื่นๆ ( Underbellyจากออสเตรเลีย, Mutual Friends and No Heroicsจากสหราชอาณาจักร, Call Me Fitzจากแคนาดา) และชมการแสดงที่ได้รับความนับถืออย่างสูงซึ่งสมควรได้รับการดูอีกครั้ง (จบฤดูกาลของWonderland, Smith , The Nine ,อายส์ เดอะ ไวร์ ออซและภราดรภาพ ) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Audience Network จะประกาศซีรีส์และรายการพิเศษที่ไม่ซ้ำใครและโด่งดังจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง

เกี่ยวกับ DIRECTV :DIRECTV (NASDAQ: DTV) เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ที่สุดของโลกที่นำเสนอประสบการณ์วิดีโอร

อบปฐมทัศน์ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย การเขียนโปรแกรมที่ไม่มีใครเทียบได้ และการบริการลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมแก่ลูกค้ากว่า 28.9 ล้านรายในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา DIRECTV ให้ลูกค้า 19.4 ล้านรายเข้าถึงช่อง HD มากกว่า 170 ช่องและระบบเสียงคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ Dolby-

Digital ® 5.1 (หากมี) เข้าถึงรายการกีฬาสุดพิเศษ เช่น NFL SUNDAY TICKET™ เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลอย่าง DIRECTV ®DVR Scheduler และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงกว่าบริษัทเคเบิลชั้นนำเป็นเวลา 10 ปี DIRECTV ละตินอเมริกา ผ่านบริษัทสาขาและบริษัทในเครือในบราซิล เม็กซิโก

อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา โคลอมเบีย และประเทศอื่นๆ ในละตินอเมริกา เป็นผู้นำในกลุ่มโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม และบริการ มอบประสบการณ์โทรทัศน์ดิจิทัลที่เหนือชั้นให้กับลูกค้า 9.5 ล้านราย . คุณสมบัติด้านกีฬาและความบันเทิงของ DIRECTV รวมถึงเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคสามแห่ง (ตะวันตกเฉียงเหนือ ร็อคกี้เมาน์เทน และพิตส์เบิร์ก) รวมถึงความสนใจร้อยละ 60 ในเครือข่ายเกมโชว์ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ

DIRECTV โปรดโทรไปที่ 1-800-DIRECTV หรือเยี่ยมชม directv.comลอสแองเจลิส–( BUSINESS WIRE )—Playground Entertainment Group, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทด้านสื่อและสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก กำลังมุ่งเป้าไปที่การแพร่ระบาดของเด็กที่ไม่เหมาะสมและมีน้ำหนักเกิน โดยการส่

งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนอายุ 3-7 ปี ความร่วมมือครั้งใหม่กับ Maurice Sporting Goods ซึ่งสนับสนุนโดย Design4Group และ Big Game International จะนำอุปกรณ์และดีวีดี “ขนาดเท่าเด็ก” ออกจำหน่ายในช่วงปลายปี 2554 นำโดย Squishy™ ตัวการ์ตูนน่ารัก ลูกฟุตบอลพู

ดได้ และทีมของเขา กลุ่มเพื่อนที่กระตือรือร้น ผลิตภัณฑ์ “Sports for Kids™” ของ Playground Entertainment Group มอบชั่วโมงการเรียนรู้ ความสนุกสนาน การออกกำลังกาย การสร้างทีม และทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแก่เด็กผ่านฟุตบอลและกีฬายอดนิยมอื่นๆ

“เป้าหมายของเราร่วมกับ Playground Entertainment คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแต่ละประเภท เพื่อรองรับดีวีดีการสอนพิเศษ”ด้วยแนวคิดเหล่านี้ การสร้างใหม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้สึกทางธุรกิจที่ดี ในขณะที่ได้รับการรับรองระดับสูงสุดของ LEED® (ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม) การจัดการป้อมปราการมีความสุขกับการลดต้นทุนการดำเนินงาน การใช้พลังงาน การใช้น้ำ ความพึงพอใจของพนักงานที่เพิ่มขึ้น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง และการประชาสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมาก

“การก่อสร้างที่ยั่งยืนมีความหมายทางธุรกิจที่ดีในหลายระดับ โครงการของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนั้น” Loren Witkin CEO ของ Citadel, REA, CAC, LEED AP กล่าว “นอกจากนี้ ฉันเชื่อว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถระบุธุรกิจที่มีระบบคุณค่าอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นธุรกิจที่พูดเล่นๆ”

โครงการสร้างใหม่ของ Citadel เป็นกรณีศึกษาที่พิสูจน์ว่าการสร้างใหม่อย่างยั่งยืนสามารถทำได้ด้วยงบประมาณของการสร้างใหม่ “แบบดั้งเดิม” (กล่าวคือ ไม่ใช้สีเขียว) โดยมีทีมงานที่เหมาะสมและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสิ่งจูงใจในอาคารสีเขียวทั้งหมด ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

Shangri-La นำทีมที่รวมสถาปัตยกรรม POLLACK และ SideMark ไว้ด้วยAndy Meyers ซีอีโอของ Shangri-La Construction กล่าวว่า “Shangri-La Construction ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าการปรับปรุงใหม่อาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและเป็นไปได้ในการอัปเกรดและพัฒ

นาอสังหาริมทรัพย์เก่าทุกขนาด” “แชงกรี-ลาเสนอบริการออกแบบและก่อสร้างเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืนแก่องค์กรต่างๆ และแนวทางของทีมแบบองค์รวมและครอบคลุมของเรานั้นทำให้สามารถดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมที่ได้รับการรับรอง LEED® Platinum ของ Citadel ตามกำหนดเวลาและมีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการก่อสร้างแบบดั้งเดิม”

ทีมงานทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารเขียวจำนวนมากให้สำเร็จ ไฮไลท์รวมถึง:การใช้แสงธรรมชาติสูงสุด: ติดตั้งสกายไลท์ การพึ่งพาแสงจากแสงแดดเป็นหลัก และทุกที่นั่งในสำนักงานสามารถเข้าถึงมุมมองภายนอกได้หน้าต่างภายนอกและหน้าร้านแบบสองบานประหยัดพลังงานแบบใหมระบบ

จัดการอากาศแบบแพ็คเกจใหม่ (หน่วย SER-14) ซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 37%ระบบประปาภายในและห้องน้ำแบบใหม่ที่ประหยัดน้ำช่วยลดการใช้งานลง 62%ระบบเฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านการรับรอง Green Seal (มีปริมาณวัสดุรีไซเคิลสูง)แผงโซลาร์เซลล์ 120 แผงให้พลังงาน 45,000 กิโลวัตต์ต่อปี เพียงพอ

“ExaGrid ได้ลดต้นทุนของการสำรองข้อมูลบนดิสก์ด้วยการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ตอนนี้ ExaGrid สามารถเทียบราคาของไลบรารีเทปใหม่และเทปในกรณีส่วนใหญ่” Bill Andrews กล่าว ซีอีโอของ ExaGrid Systems “สิ่งที่คุณต้องทำคือแสดงใบเสนอราคา แ

จ้งให้เราทราบขนาดของข้อมูลสำรองทั้งหมดของคุณ และเราจะแจ้งให้คุณทราบภายใน 24 ชั่วโมงหากคุณสามารถย้ายไปใช้ข้อมูลสำรองดิสก์ที่มีการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนในราคาเดียวกับเทป เนื่องจากองค์กรด้านไอทีที่มีงบประมาณจำกัดต่างกระตือรือร้นที่จะตระหนักถึงประโยชน์ของการสำรองข้อมูลด้วยดิสก์ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไอทีสามารถปรับปรุงการสำรองข้อมูลและรับประโยชน์ทั้งหมดของดิสก์ภายในงบประมาณการสำรองข้อมูลที่มีอยู่”